Puur Suzanne, gevestigd in Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:info@puursuzanne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Puur Suzanne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puursuzanne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Puur Suzanne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Puur Suzanne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Puur Suzanne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: de website veilig internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@puursuzanne.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Puur Suzanne zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Puur Suzanne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Puur Suzanne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@puursuzanne.nl

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Puur Suzanne analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Puur Suzanne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

IP-adres, surfgedrag, Internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens hebben een bewaartermijn van 26 maanden. Zo kunnen we de website blijven verbeteren en interessante content blijven aanbieden.

E-mailadres. Als jij jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres bewaard tot het moment dat jij jezelf uitschrijft. Onder elke mail is een link aanwezig om jezelf uit te schrijven.

Naam en e-mailadres. Als je een reactie plaatst op een bericht vul je jouw naam, e-mailadres en eventueel persoonlijke website in. Deze door jou verstrekte gegevens worden online onder de berichten getoond/bewaard zolang Puur Suzanne bestaat. Mocht je een door jou geplaatste reactie willen verwijderen, neem dan contact op met info@puursuzanne.nl.

Puur Suzanne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Puur Suzanne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn adverteerders en sociale media-bedrijven

Met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van jouw IP-adres wordt in het verzamelen van bezoekersstatistieken gemaskeerd, de optie ‘gegevens delen’ binnen Google staat uit.

Voor het beschikbaar maken van de supermarktkoppeling met de recepten op deze website worden jouwpersoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt in samenwerking met Food Influencers United. Voor deze samenwerking kwalificeren wij als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en hebben wij afspraken gemaakt. Dit betekent onder andere dat je Puur Suzanne kan benaderen voor vragen hieromtrent en dat wij ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. .

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen dit privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Puur Suzanne
Email-adres: info@puursuzanne.nl o.v.v. Privacy
KVK nummer: 62983512